2011. október 17., hétfő

Mysty Kata versei!!!
Mennyi fájó sebet hordunk,
elhullatunk éveket , emberi sors a falevélé
                                                   hattyúdal zizzenés , az enyészet feledés...                  jav. kata
Mystyk

2011. október 9., vasárnap

Ez aztán a király videó!

Ez aztán a király videó!

Kelet felől


SZERELMES ASSZONYOKLii és a boldogság...SZERELMES  ASSZONYOK

NINCS MENNYORSZÁG?
 DEHOGYIS NINCS!
 CSAK LÉTEZÉSÉT TAGADJÁK , HOLLÉTÉT TITKOLJÁK !

Történetem helyszíne pontos , bár rejtélyes..

Sokan a visszáját vélik fölfedezni , mert felszínes következtetésre jutnak,

nem érdemes hamar ítélkezni fölötte!

    Isten szentlelke vezett Lii-t de! Lelki megpróbáltatások sokasága ,

az élet próbatételei következtében lelke már  hon  van,

 teste még földi küldetését végzi!

  Bár  a szenvedések próbáit kiállta lelki erejének teljében "kettős

állampolgárságot " szerzett!

 Különös , ilyen még senkivel , de senkivel nem történt! / Bocsánat kivéve Jézus Krisztust, a Megváltót! /

 Az Élet azonban nem mese !

Lii -é azonban félig - meddig az !
 Ott minden lehetséges, megtörténhet!
 És ezt olyan jó elhinni, elképzelni , átélni!
Földi létéből eredően esett meg  vele a fönt leírt varázslatos ,
 mondhatni csodás esemény!
 Elég silány testet kapott, nem vonzó külsőt ajándékba Istentől,
 de tudta, hogy ez  csak átmenet!
   Gyerekként belebetegedett ebbe, szinte belehalt kicsit minden nap!
Versek közé menekült , hogy mindent átélhessen ,
 főleg  a szerelmet....mert köztudottan az az élet célja.
 Élethelyzete is tovább erősítette benne a káros önismeretet ,
 de Isten keze tartotta benne a lelket! Jól és erősen!
 A szabad akarat dogozott , s egyszer csak egy vágyakozó  ima után
párja ölében hitette el magával , őt is lehet szeretni!
 Elhamarkodta talán?!
   Hogyan?
 Elmesélem most ....
                                  

Soha nem engedett közel senkit magához. , főleg nem a férfinem képviselőit!
Ha vágyott  is rá ....Szűzies voltát megtartva ,[i] a tisztaság szentségében bízott.[/i]
Gondolván ezért meg fogják őt becsülni,  illetve leendő párja legfőbb értéknek tekinti majd...
          De a szerelem buktatói vártak rá , úgy ahogy az lenni szokott!
Tehát férje lett , párja , akire büszke lehet és viszont.
 Nem várták ki a szükséges időt, de próbaházasság címén a szeretkezés , az együttlétek mámora házasságot kovácsolt közöttük. Gyermek fogant a nagy szerelemben.  Fiúnak örülhettek  az idős nagyszülők  mindkét felől. Polgári majd egyházi esküvő lett a következő lépés , a boldogság hajón kezdődött az evezés az élet tengerén.
        Másfél évtized örömökkel, bánatokkal , gondokkal és gondtalansággal váltakozva telt.
  Lii egy egészséges szép kislánynak is életet adott.
 Hivatása is a gyerekekhez kötötte;   fürdött a kicsik szeretetében, viszont is. Hitben és Isten iránti elkötelezettségében férje hűtlenségéről szóló híreknek sem adott hitelt. 
Vakon , szerelmesen csak neki hitt és bízott az Úrnak tett szent ígérete hitelességében!
  Megingathatatlan lett...    Köztisztelet övezte a férjét is ,  őt is közvetlensége , emberközeliségük folytán. Barátai sem hittek  a mendemondákban.. Lii is általuk lett kitartóbb meggyőződésében.
 De a szerelmet , a szeretetet rosszul gyakorolta!!
Az önképe  is rosszul , nagyon rosszul működött ..béklyóba kötötte és okává vált egy okozatnak!
      Az idős szülők sorra lettek ágyhoz kötöttek , a gyerek és az otthon ,   házi feladatok meg a munkája  , hivatása sokágú felelős teendők  rengetegét zúdították rá.  A házas élet kárára   !!
Mivel  helyt állt minden fronton, hiszen - [i]az elfáradt test a pihenésre vágyott és nem szexre[/i]
 - bár   sokszor a testi szerelem hiánya tette fáradékonnyá  vagy betegítette meg...
         Nehéz korszak ez minden család életében!
Legtöbb férfi azt  a jogot vindikálja magának, hogy neki "teljes élet kell", elvárásai vannak ,
aki nem tesz eleget ennek az elvárásnak ,  bizony pórul jár!
   A férj lép.....f.é.l.r.e!

     Egy munkatárs  nő  helyettesítheti , kitöltheti a keletkezett hiátust!  Közeli munkatársa munkahely keresés címén közvetlen kapcsolatba került vele. Hamarosan két legyet ütött egy csapásra, mert alkalmat kínált mindkettőjük szexéhségének kielégítésére is. A hölgy " papíron"együtt , de külön ágyban hált a férjétől..[i] Kövérsége miatt [/i]dehonesztáló megjegyzést tett  egyszer rá! Nevetséges ok az eltávolodásra!
     Lii párja meg azt hazudta nem élnek házas életet,  el van hanyagolva ,megy a dolog mindkét fél részéről .  Állt is a bál!   Munka után , kiruccanva , a munkahelyen,  ha úgy adódott.
 Sőt  saját lakásán is fölkereste a hölgy a  urat,  hancúrozott  Lii ágyában!  Otthongyalázás is belefért , Gátlástalanul!  Büszkeséggel járt kelt , mint , aki nem is e világon él. Még jobban meghízott , ezzel együtt a pénztárcája is degeszre tömetett !
 Látványos elidegenedés övezte a pásztorórák , légyottok hősét és hősnőjét.
[i]"Tanyasi volt a lelkem , apa nélkül nőtt "árva virág", azt mondják az apakomplexusa is késztette a jóval idősebb férfi ölébe..."[/i]
    Lii már tudatában volt mindennek!
Sokat kérte párját , térítette a helyes útra!
 Vagy el, vagy vissza!  Döntenie  nem sikerült..   "Rab madár lett egy kalitkában.."

    
További hazugság ,  veszekedés , vergődés .
 A családi légkör fullasztóvá vált  ! 
   Lii fogyott és fogyott 15 kg - mal lett kevesebb, alig 48 !
  Ereje is lankadt!   Beteg lett, de  el tudott költözködni...
Saját otthonába a szolgálati lakásból ;
egyedül hagyva a "csaló" , a házasságtörő férjet .                                      
 Nem funkcionál sem , mint  férj, sem , mint apa!!                                
 Már önmagának is csak hazudni képes....
 Bár aki ilyet tesz leginkább önmagát csalja meg, csapja be!
 Sok áldozattal jár a "szeretősdi", anyagi és erkölcsi...
 Van akinek a játéka  ,a másik koporsójának ácsolása..
        Hála a sors jóindulatú fordulatának, nyugdíjas évek következtek ,
a körülmények Lii épülését szolgálhatták.
      Szabadulás és föltámadás jött!
 Az Atya irgalma áldott keze és sugallatai!
  Vagyis az  a sejtése , hogy férje tettének alapja pszichés túlhajszoltsága és titkolt neurózisa!

     A számítógép óriási  -- még a bűnüldözésben is!
 [i]A férj Naplója került nézőpontba![/i]A lebukás ballépés volt, ugyanúgy mint a félrelépés.
 Nem tudta eltüntetni végleg!
 Mindenre fény derült egycsapásra!
 Tények és adatok a szeretőtartásról , időpontok, jelzés értékű információk!
  Abnormális ennek a feljegyzése, adminisztrálása ,  szokatlan és beteges!
 Mindent megmagyaráz!
     Lii nehezen, de a válás mellett dönt, de a gyógyulás lassú volt!

                                              

 Szíve sem a régi , "összetörték", szívtelenül , megalázták ;
 de a hite erős maradt és érzékelte  a Mindenható tekintetét és türelmét  magán :
 imában  azt kérte:
 -- "Uram ne az legyen , amit én akarok, hanem , amit Te!"
   Miért hezitált  ?!
A szív parancsol  vagy a  "mások "  elvárása kényszerítse döntésre!?"
Elszámolás vagy leszámolás?
Alázattal és megalázottan!?  -- Jézus is ezt tette!
 Követni kell a Megváltót !
Kinevetnek, nagy butaságnak tekintik .
 Más már rég kidobta volna cuccaival együtt!
       Liinek , mint ez általában szokásos mást mondott az esze és a szíve is!
De mit is mond a Biblia : van megbocsájtás....ez parancs!?
 Nem hétszer , hetvenhétszer is...!! Lehet -e ezt a gyakorlatban ....
    Kosztolányi felesége is bölcsen visszafogadta férjét ,
 nem is bánta meg! Az író halálos beteg lett és meg is halt!
  Radnóti Fannija is példának hozható és még sokan mások!
    Az  idő mindent megold szánj rá elegendőt !
Bízzuk ezt a jó Istenre , mint eddig is , csak intenzívebben!
 Soha nem késő bejelentkezni hozzá vizitre,

Ő állandóan a segítés állapotában van!
Ennek tudatában erőt kapott a megbocsájtásra hősnőnk is!
A döntés pillanata maga volt az égi boldogság katarzisa!

 Lelke   odaát  a szentek között , befogadtatott......
míg teste megkapja tékozló férjétől a neki járó földi örömöket...
Csak így lehet élni, túlélni a túlélhetetlent!

                  
Átyim Lászlóné
Örökkön örökké szeretlek!

Hogy újra bízni tudjak benned,
Ahhoz nagyon sok idő kell,
Hogy úgy szeresselek, mint rég,
Neked bizonyítanod kell.

Mintha kést vágnál szívembe,
Ahogy megtudtam, hogy megcsaltál,
Hogy tehettél ilyet ennyi év után,
Elfeledni nem fogom soha többé már.

Én ilyet nem tettem és nem is tennék soha,
Meghasad a szívem minden gondolatban.
Beismerted, hogy mit tettél,
De bocsánatot még nem kértél.

Irántad érzett örök szerelmem
Még mindig nagy lánggal ég,
Mert szeretlek és imádlak,
Csak téged örökkön, örökké.

Várom, hogy bocsánatot kérj,
Megbánd, amit velem tettél,
Hozzám bújva mondd azt,
Hogy szeretlek örökkön örökké!


http://www.poet.hu/vers/75741

 Húnyt szemmel bérceken futunk
s mindig csodára vágy szivünk:
a legjobb, amit nem tudunk,
a legszebb, amit nem hiszünk.

Az álmok síkos gyöngyeit
szorítsd, ki únod a valót:
hímezz belőlük
fázó lelkedre gyöngyös takarót.
(Babits Mihály)

2011. október 5., szerda

KÉK MADÁR: Vágtató lelkünk


Baranyi F.
Kék madár , zöld fák

"A mesebeli madarat
elfogjuk olykor, hogy utána
úgy dönthessünk: legyen szabad.
S szorosan az ablakhoz állva
eresztjük el a messzi ég
felé, mely húzza ismerősen -
s akkor a madár színe kék.
Csak akkor. Mindig eltűnőben.                       
Nincs más, csak ez a pillanat,                                           
mely tollait kékkel befújja,
hiszen pihéin átszalad
a sugárzó mennybolt azúrja
és hiteti, hogy élni szép:
van Kék Madár, mely visszaszállhat!
S engedek én is kicsikét
az illúzió igazának,
hisz ez a szárnyalás visz el
a boldogsághoz, mert iránya
cikcakkos, tört íveivel
ráröpteti szemünk a fákra,
s meglátjuk végre a csodát,
mit addig is kínált az ablak:
zöldellnek, zöldellnek a fák!..." 

    misztinékata


Kék madár

Egy kék madár lakik a szívemben,
egy dalt dúdol folyton a fülembe.
Zengő éneke messze tájra hív,
oda, ahol soha sem fáj a szív.

Szabadság csillaga szemének fény,
kék dala a széllel szálló remény.
Víztiszta lelkében örök a nyár,
repülj égig, szabadon, kék madár!


 
Vágtató lelkünk