2011. november 19., szombat

Ősz_Ülök

Felirat hozzáadása  Hulló levelek

                                        
          Ősz_ülök

                                               1.
                   vándorszivárványt fest az ősz piktora :
                          szín , pompa , mandala...    
                                            2.
                            szín , pompa  , mandala,     
                          elmúlást feledtet az ősz dala...
                                            3.
                        elmúlást feledtet az ősz dala ,
                       őszülő halánték  kántor- dalnoka...
                                            4.
                    őszülő halánték kántor - dalnoka ,
                    hallod - vele énekel szirének kara ... 
             "érzed illatát a földnek, vagy szaga motoz 
                          lenn a haldokló levélnek...
                      hűs hervadás tündöklő pompája,
                            szemfényvesztő csel :
                              az élet elmúlása..."
                                           5.
                         mennyi fájó sebet hordunk ,
                              elhullatunk éveket,
                           emberi sors  a falevélé ;
                          hattyúdal, enyészet, vég.
                                          6.
                            az ősz dala nem leszek ,
                  színét , ha engedi a fejemre teszem ;
                álmom a természet szunnyadó ravatalán
                                ébredésre vár,
                  köszöntsük , mint második tavaszt ;
                 a szerelem is szendereg a ravasz ...
 Mysty Kata

 Lombok alatt                                                     
                                                                               
Mondd ősz...

 Jó-e ez a körforgás neked?!
Elkergeted a nyarat, hogy
Te uraljad az eget?!
Ellopod a nap fényét, hogy
fölperzselhesd vele a fák ékét?!
Kölcsönveszed a szivárvány
összes színét, hogy elkápráztasd
vele tekintetek özönét?!
Szemfényvesztő piktor vagy:
vakon, olykor-olykor szájjal is festő?!
A mesterfodrászok majmolója,
ki sistergőn sárgára, rikítón,
pirítón vörösre színezed át
őszülő lombok tincseit?!
Avartemetőt ácsolsz az elmúlásnak,
díszes temetést a lombkoporsóba
zárt leveleknek?!
Mondd, nem csak ámítás ez?!
Kiszínezed az életet, hogy
a halál is szép legyen?!       
 mysty kata
 Lombok alatt                                                                            
az avaron,                                                                          

lábam alatt
"vala hon"                                                     
motoz a lét...                                      
Lomb hull
hull a takaró
virág beágyazó...
tövisei kaparják,                                                
nedv nedűvel
itatják,
magot bont
ásott nyom...
halom lom;
hallom rohad
a rom...
mélybe vág,
megindul
az élet ár:
halál után
élet vár...
Lombok alatt
az avaron
talpam alatt
ravatalom... 
 


                                                                                                                         
    

  
      Mysty kata  ...                     ...             
...               
                               Meglásd....c. versem        
             http://www.youtube.com/watch?v=fl2XlZR_CGI