2013. június 25., kedd

Mysty Kata: Nem költői babér; Veled a Nyár..

Nem költői babér

Okkal és joggal megírt;
tollal gyúrt dalok...
mind azok, amit tőlem
láttok e lapon.
Nem költői babér,
ami ezért jár.
Parányi mosoly csupán,
mosoly a lélek útján!
Nem, nem tudhatom,
meddig bírja még kezem,
de amíg levegőt veszek,
sóhajaim elengedem.
Mysty KataNem éltem hiába...

Nem éltem hiába,
Azt mondják rólam:
"a próbák sorát kiállta."
Illatozom rózsaszálban,
becsületövvel e gonosz világban.
Ez maradt nekem mint kegyelem,
és áldás adománya. 

Gáncsoltak, ráncoltak kétségek,
a hűséglánc vértként megvédett.
Helyemet megálltam , az Embert,
s a gyerekeit mindig imádtam, mert
mustármagnyi hitre ha kellett, rátaláltam...
Nem éltem hiába,
hiába öltek,
- mindhiába!   
                                                                       Mysty Kata
Mysty Kata
Veled a nyár

Veled a nyár - felhőtlen kék ég,
tavaszt feltámasztó vétség.
őszi ízektől dús vétkezés, s
téli hosszan tűrő szeretés.

Veled a kék ki nem fakul,
Szó íze selymes, nem avul...
Tisztul, vidul szemnek fénye,
s marad töretlen ép a  lélek.


A vágy - három felvonásban

Esti félhomályban
-merengőn,
fojtogató gondokat
felejtőn,
átölelni a csöndfüggöny fátylát,
fátylán át 

alámerülni  a végtelen éj
szerelmétől ittasan...

A vágyam csak ennyi!
Téged virágban keresni...
Kristály nyomára lelni, s
szívrózsa szirmait ragyogása
fénytüzébe szórni.

Mert
vágyak húzzák
fönn a
göncölszekeret,
vágyak tolják
lenn a
megrekedteket!

Mysty Kata

2013. június 21., péntek

Kályha vagyok


"Mindenik embernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek." [Babits Mihály]

 Mottóm:

 " Szívem üzenetét hagyom, s hogy részemmé legyetek: hagyom. "

Szlogenem:

  " Legyek a hegedű,
mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.
"

                                      
          "A szabadság madara" röppent ki: 50. március 15-én , amikor születtem. Szülővárosomban Mátészalkán érettségiztem, Tunyogmatolcson nevelkedtem. Nyíregyházán végeztem tanárképző főiskolát,  magyar-orosz  szakos tanár lettem. Gyermekkori álmom valósult meg.
     Ott voltam gyerek,  ahol Petőfi Sándor "A falu végén kurta kocsma "című versét írta. Zalka Máté szülőházán emléktábla jelzi , szülötte volt községünknek. A két Szamos ölelő karja dédelgetett, vigyázott rám gyermekútjaimon .. 56-ban elsős elemista voltam,  még ma is  elevenek az emlékképek bennem az orosz tankok Budapest felé vonulásáról.
 Váci , Móricz , József Attila munkássága volt többek között különlegesen hatással rám,  és határozta meg irodalmi ízlésemet . Kelet felől fújt " idébb" kicsit szél.. Nyíradonyban tanítottam 36 évig .   A tanítás nem munka volt,  - Isten a tanúm - , hanem  szerelem.                         
Büszkeséggel tölthetett el az a siker, amikor Kazinczy díjas diákom, Dankó Zsuzsa országos első helyezéssel az akkor  még Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskolánk , Nyíradony és Hajdú- Bihar megye  hírnevét is öregbítette.


    Nyíradonyi Általános iskola volt munkahelyem          Holt-Szamos Tunyogmatolcs szül. falum


  Tanítani

Viharban haladni előre.
Sodró árban hánykolódó hajókban;
partot érni parttalan vizeken...
kikötni ismeretlen szigeten...
úszni árban és lapályban...
hullámhegyek karmaiban mélyen.
Partot érni, homokban hemperegni...
színes léggömböket az égnek eregetni...
gyermeki mosolyban megfürödni...
és sikoltani a Mindenség dalát.


                                                    

Naplót  írtam már diák koromban , verseltem a versszeretet örömével , az önkifejezés bátorságával.
Versek írásakor komoly öngyógyítást fedeztem föl magamon . - Ezért  bízom benne , hogy mások javára is szolgál, mert  a líra  sajátos eszközeivel az örökkévalóságot szolgálja.
     "A fájdalom szül, a gyönyör elvetél.."- igazsága bizonysággá vált.
A vers szeretete meghatározó volt az életemben. Ez kísér halálig
            Karinthy Ferenc : " Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek"...kezdetű verse  ma is kedvenc.  Tudom sokunké.  Versírásban ez is motivált .
      Természetesen  az örömöm akkor többszörös,  ha másoknak is tetszik, amit írok , amiről gondolkodom...  Mindent meg is akarok osztani,adni , mindig mindet  átadni szeretek, továbbadni ; hiszen a tanári hivatás is ilyen szokást, szenvedélyt feltételez.  
        Az iskolában egy irodalom szakos tanár rendszeres dolga volt az ünnepségek forgatókönyvének írása . Örömmel tettem, készítettem fel diákjaimat  a szavalatokra,  és a műsorban való szereplésre. 
                 

                
        Ma is szorosan kötődöm az irodalomhoz.   Sorozatot írok Múzsák és szerelmek * címmel
 Összesen eddig 15 költőről.
http://lira.kimte.hu/blog/muzsak-es-szerelmek-1-radnoti-miklos
http://lira.kimte.hu/blog/muzsak-es-szerelmek-2-jozsef-attila

 Remélem komoly segítséget adok ezzel akár az érettségizőknek , akár gyakorló pedagógusoknak  is a felkészülésben. Az irodalomban való jártasságom  így nem vész kárba...Bennem is szinte állandóan felszínen maradhat sőt, frissülnek az irodalmi ismeretek.
     Ma már fontos helye van életemben a vallásnak is, hisz a szent  fa is  innen eredő költői kép.
   
     galamb              
   

    vagyok mint mindenki más
     erő a lélek tengerén ..
     só a a bányák legmélyén
     víz a sziklák lábainál - alant

     öröm a verő öklökön..
     árvacsalán völgykatlanok szélén..
     csaló egy lyukas csónakon..
     galamb a Bárka légterén

  Verseimet a Poet.hu oldalon kezdtem el írni, aztán  az Amatőr Versek  Fórumán, a Napkorongon , Tollal.hu-n , végül  a Magyar Líra Csarnokában publikálhatom.
   Cikket írok a Feleségek.hu -n és  Honlapjaimon.                 

 Egy mosolyban

Ha egyedül nehéz,
ha nincs ki veled beszél,
ha sietnek el osonva tőled,
ha az idő tétlen
gyalogol...
Egy mosolyban ott vagyok én!

 Ha hited lankadt,
ha Isten lelke halkabb,
ha tőled sietve távoznak
a gondok...
Egy mosolyban ott leszek én!

Ha a kedved emel,
ha látóvá tett a Remény,
ha a jóság benned...
zenél...
Egy mosolyban ott voltam én!


  Antológiákban jelentek meg verseim
      David Arts Jubileunmi 
       Antológi 2002-2012
 valamint a Szivárványból szőtt Nap
 a Napkorong gondozásában   
  Idén a Verslista és a Poet Antológiáiban
      is ott lesznek verseim
 Önálló kötettel nem rendelkezem.                                  http://lira.kimte.hu/szerkesztoseg      

   Nyugdíjasként szerkesztői feladatokat látok el , alkotó-otthonom az Élő Magyar Líra Csarnoka,
kitűnő főszerkesztőm Pete M. László, mentoromnak is Őt tekintem. Szerkesztőtársaim, valamint az ott publikáló alkotótársaim egyben  tanítómestereim , példaképeim.       Épül kapcsolatom és hála istennek gazdagodik is : a Batsányi - Művészi Társaság neves alkotókörei is szeretettel elfogadtak, meghívást kaptam. Az egymásra figyelés kölcsönös és tiszteletteljes.
     Az írás ma már nem csak hobbi, alázattal , az írás olvasók iránti felelősségével számolva veszem kézbe a tollat!  A gyerekek, sőt a felnőttek érzelmi nevelése csak elhivatottan lehetséges...Az írás tartalmassá tette, sőt kiteljesítette az életemet. Engem meg talán - szerénytelenség nélkül - bölccsé .
Alkalmasabbá váltam az életre,  s azt remélem, hogy embertársaimat is azzá tehetem.                                 
                                        
Ha írok...                        
                           Ha írok, szabad vagyok ,
                           mint a madár és szállok ,
                          szállok gondolat nyomán!
                       Aztán landolok az Öröm-fokán!                               
      

  Az anyaság, a szülés, gyermeknevelés, a család, otthon , szerelem ,csalódás, szenvedés és a szeretet, barátság élménye: életünk attitűdjei dalba kívánkoznak...Énekelni jó! Dalban dalra fakasztva frissíteni és frissülni, "édes anyanyelvünk  magzatvizében fürödni..!"- A boldogság pillanatainak megtapasztalása...
- Gyermekem

szívem valami erős pengeél
benne életünk őssejtje éldegél
a szívem dús kalászt termő mező
benne léted testőre védelmező
szívem elrejtett sziklakolostor
benne ott van mindig a mentő ostor
a szívem gyógyító angyali üzenet
benne lelkedet orvosló áldott kenet

Debrecen2011.05.04.

  Kapcsolatom él volt munkahelyemmel is, a nyíradonyi Szent Mihály Ált. Iskolával.
Diákjaival  verspályázatunk kapcsán találkozhattam...Óriási élmény volt, büszkeség tölthetett el sikeres szereplésük okán.
  A Találkozás napján  vendég lehettem idén is iskolámnak. A suliújság egy cikkében adhattam hangot  "Találkozásunk örömének "Jézus Krisztusban"

     
A Találkozás öröme

csillagpora
szememnek. Szívemig
hullva látom a múltam.
 

Felélénkült hervatag
virág; nyíló rózsává
vált, bár illatát
rég nem keresem már.
Örömkönnyek itatták át
arcomról lehámló kesergés
nyomait. Tisztára mosták
múltam emlékeit. Szívemet
szerető nyugalom szálai
fonták át. Nem szakadhat
el bánat súlya alatt,
azt hiszem- sohasem már.

Mosolydalok pihennek
meg bennem. Áldást adó
béke száll felettem.
Szeretet aranyló fényét
tettétek kezembe!
Az Atya oltalmát
érzem közelemben.

  

Nem éltem hiába,
Azt mondják rólam:
"a próbák sorát kiállta."
Illatozom rózsaszálban,
becsületövvel e gonosz világban.
Ez maradt nekem mint kegyelem,
és áldás adománya. 

Gáncsoltak, ráncoltak kétségek,
a hűséglánc vértként megvédett.
Helyemet megálltam , az Embert,
s a gyerekeit mindig imádtam, mert
mustármagnyi hitre ha kellett, rátaláltam...
Nem éltem hiába,
hiába öltek,
- mindhiába!   
    

       **

                                                              
                          
Jelenleg nyugdíjasként Debrecenben élek  családommal.
Mysty  Kata  szerzői nevem.
Fontos hangsúlyoznom, hogy amatőr költőnek tartom magam,
s ez is óriási, mert ott fönn édesanyám, lenn pedig gyerekeim
szemében fénylik az öröm! Ez a legnagyobb elismerés nekem ,ez ami megillet.
Ráadás, ha volt tanítványaim is elolvasnak és vissza is jelzik ezt.

Nem költői babér
Okkal és joggal megírt;
tollal gyúrt dalok...
mind azok, amit tőlem
láttok e lapon.
Nem költői babér,
ami ezért jár.
Parányi mosoly csupán,
mosoly a lélek útján!
Nem, nem tudhatom,
meddig bírja még kezem,
de amíg levegőt veszek,
sóhajaim elengedem.
 ( Nem költői babér )

Ha valaki írásra adja a fejét, szenvedélyévé válhat, nem tudja letenni a tollat.
Ha valaki nyitott természetű, mindent kitár , de mindent be is fogad. A lírai én nem spórolhat magán..Kiírja magából örömeit, fájdalmait ; így kirajzolódik olvasói előtt ÉLETE.

      http://ehenkorasz.lapunk.hu/?do=blog                 
       http://blogger.hu/Post/list?blogid=141409                     
        http://www.blogger.com/home?pli=1

"Életünk valóságos állapota az, amikor szeretünk.
 Ezt a csodát rendszerint akkor érjük el,
amikor föladjuk a görcsös önvédelmünket,
és elkezdünk egymásban, egymásért élni." Müller P.

2013. június 4., kedd

Mysty Kata : Láttam sírni a Napot

Mysty Kata:
Érted tenném

Ha megtehetném....
fák évgyűrűit húznám minden ujjadra,
  koronájukba pólyáltan őrizném álmod;
  ágak közé rejtve szerelmünk fészkét...
Levélzöldből préselnék gyógyító erőt,
hogy föltámasszam a majdnem halott jövőd,
és beültethessem életfacsemetékkel
lélektemetőd.


 

Mysty Kata: Mentőszáguldás
  
Korcsosított kor
kínja szül torzszülötté engem, s téged is,
újra meg újra.
Akit szeretsz sem tudja, miért nyomja
le bánat súlya.
Túlsózza szó, s forrongó indulat habzik
mozdulatban.
Hangerőt srófol hír, hívás, hallgatás...
Még szívhang sem igazít helyre tán, csak
mentőszáguldás.

DE nem mindig megmentő ez a száguldás!

Bevezető tréningkörei a végső", "mentő" száguldásnak .

 


Soha el nem engedlek....

Arcod rózsáinak szirmát bontja rémület,
pilláidon halódó mosolypelyhek ülnek.
Hőt vajúdnak legyezve könyörgő örömök;
homlokodon keresgélő félsz-kérelem oson.
Szemeid sarkában ott rejtőzködik a mégis,
rettegést kisöprő vidámsága - ott révedez .
Kedvet kereső méhecskék döngicsélnek még-
igenlő pislogásban, könnyeknek gátjai.
Szívemhez kötözve hiába kérsz menlevelet,
soha el nem engedlek....
Álmunk fon körbe, - s még-tavaszok játékai;
"mégnemeleget" izzanak, küldenek térdre.
Arcodon rémület rózsái röppennek szét.
Íriszünk Mindeneknek irgalmát színezi.

Mysty Kata

 

 

   


    
     Neked - hagyom...


  Partot érő álmok hullámverésben
  s a tikkasztó napsugár perzselő hevében...
  jéghideg mindkét karom - fogd!
  Melegítsd Édesem, neked - hagyom!
  Egy pillantásod elég ahhoz,
  hőmérőddé én változom.
  Zord viharfelhő lopta volna el a napot,
 Vagy alant a tóhíd aranyló boltívén még ég?
 Tükrén , amott a fénye szóródik szerteszét.

 Mysty Kata   
Mysty Kata
Láttam sírni a napot

Könnyezem...
Nem áradó könnyzuhatag ez,
nem a bánat szemgödröt áztató nedve!
Mint a tenger öröktől sós vize
kellemes, mert velem sír a Nap is!
Átéli lelkem keserédes mély titkait;
s föloldozza bűnös világom.
Örömittassá teszi álmom!
- Te láttad már sírni őt?
Nem, ezt te nem láthatod!
Folyik fénytollú habja,
útját nem állja gond folyama.
Valami éteri csoda cseppje,
csendes árja oldja izgalmait
a múlón feledtető hajnaloknak.
Könnyáztatta szemmel látok,

génjeimen mosoly buggyannak át.
Édeni, mint fürge csillámok a havon...
mert láttam sírni a Napot!

2013. június 3., hétfő

Mysty kata : Soha el nem engedlek - Százszorszép

Mysty kata : Soha el nem engedlek - Százszorszép -

Mysty Kata
Napom Napodban

Ragyogva kelnek ma már reggelek,
amióta megismertelek,
Örömfelhőket úsztatnak szelek,
amióta szárnyad lehetek.
Tisztább hitmesék lettek dalommá,s
Napom Napodban fürdeti mosolyát.

 http://www.youtube.com/watch?v=afYmnth9wu8


Mysty Kata
Mindörökké

Érzem én, örökre szeret,
örökké él a szerelem.
Mindörökké ég, lángja még
életet vérző bíbor ég.

Tavasz jön, és csupa virág,
zöldbe borul egész világ,
Napkorongon is madár ül,
fény-fiókáknak hegedül.

Szív a szívnek olyan áldás,
sziklakerti virágágyás,
vízesésnek muzsikája,
csendéletnek színvilága. 
 
 
 

KÉK MADÁR: Mysty Kata : Érted tenném

KÉK MADÁR: Mysty Kata : Érted tenném: Mysty Kata: Érted tenném Ha megtehetném.... fák évgyűrűit húznám minden ujjadra,   koronájukba pólyáltan őrizném álmod;   ág...

Mysty Kata
Mindörökké

Érzem én, örökre szeret,
örökké él a szerelem.
Mindörökké ég, lángja még
életet vérző bíbor ég.

Tavasz jön, és csupa virág,
zöldbe borul egész világ,
Napkorongon is madár ül,
fény - fiókáknak hegedül.

Szív a szívnek olyan áldás,
sziklakerti virágágyás,
vízesésnek muzsikája,
csendéletnek színvilága.
2013. június 1., szombat