2017. december 4., hétfő

Évszakok: Ősz

Itt van az ősz hivatlanul,
Minden levél térdre borul...
Imádják mind hibátlanul,
Az alázat Földön lapul,
Ott talán majd megigazul...

*********

Ne is számold az éveket,
Mind lehulló rőt levelek...

Magányba tartó életek,
Közöny-savas az ételed...

Színek fintora terelget,
Lángvörös levél rengeteg!

Romantikázni várva vár,
Daliás ősz a pamlagán.

A lombruháját leveti,
A halált meg csak' tetteti,

Feltámadva csak - csak kering,
Az elmúlás így is veszít...

Patyolat inge éppen kész,
Színpompából máris elég!

Rügyfakadásban van remény!
Kikeletben új születés...


********************

Száraz falavelek söprik az utcát,
Benyújtják holnap majd a megírt számlát!
Utánuk haladva vidámabb leszek,
A kezembe én is egy söprűt veszek...

Haldokló heverész, 'merre a szem lát,
Gyászruhát nem visel egyik sem talán...
Várom, hogy ébrednek, s lesz takarítás,
Széllel keringőzik nem egy, valahány!

*************************
Mennyi fájó sebet hordunk,
Elhullatunk lét-éveket.
Emberi sors a falevélé,
Mivoltunk az enyészeté.

Szomorú szép végjátékban,
Fel- felcsendül hattyúdala,
Hattyúdalt zeng tücskök hada.
Tehet-e mást az emberfia!?

Ígéretes új otthona,
A föld szíve várja haza!
Hazahívja, s Aki várja,
Lesz majd igaz, hű bírája.

**************************

Eső mossa, nem szárítja...
Nehéz göncét ki vasalja?!

Rajta hagyva kikacagja,
Nagy súlyt cipel, - halogatja!

Ne vesd te meg, egyre jobban,
 ha haragos táncát ropja!

Ránehezült rongya - avar,
Őszidőnek rút divatja.

***********************

Nagy kalandja véget ér,
Földi létünk szín meg fény,
Ezért fáj, ha véget ér.
Megmutatta mi a szép;

Ősz virága hervadás,
Önként hullik porba tán...
Jég virágzik, szirma száz,
Hó pöttyözi tél csokrát.

Ajándéka visszajár,
Adventnek a hite már,
Közöttünk jár, ha átjár!
Hópöttös tél - a csodánk!

Eszed azt, 'mit Urad ád!

"Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket. (Lk.3,8)


--
Lélekmeleg az advent...
Ha böjtölve kiengedsz.
Az aggódás sem tesz kárt...
A nyugalom s béke vár.

Megigazít a Lélek...
Kiegyezel és végleg
Szabadúszón - diadal
Ünnepel , nem viadal.
Megigazult lélek tár,
Nyit fel titkot, hát ezt várd!
Szabad leszel, mint madár,
Eszed azt, 'mit Urad ád!
MystyKata
Mné Katy fényképe.


Amikor jól mennek a dolgok, könnyű mondogatni, hogy „Dicsőség az Úrnak! Halleluja!” Könnyű elhinni, hogy Isten szeret, amikor az ember a hegy tetején van és élvezi a napsütést. De mi van akkor, amikor a sötét völgy alján vagyunk ellenségekkel körülvéve?
Lehet, hogy most éppen a házassági-, pénzügyi- vagy testi problémák völgyében vagy, és azt kérded: „Hol van Isten?”
Kedves Barátom, Ő pontosan itt van veled. A völgyek Istene azt mondja neked: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”
Amikor Jozafát király seregét körülvette a túlerővel rendelkező ellenség, Isten Szelleme rászállt Jaházielre és így szólt: „Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené… Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne rettegj… Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr” (2 Krónikák 20:14-17).
Amit Jozafát ezt követően tett, egyszerűen briliáns volt. Felülről való bölcsességgel cselekedett. Ahelyett, hogy a kommandósait állította volna előre, az énekeseket küldte az élre! És miről énekeltek az énekesek? Isten szeretetéről: „Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete!” És Isten csúnyán elbánt az ellenségeikkel (2 Krónikák 20:21-23).
Nem a próbák tesznek minket erőssé, hanem a próbára adott válaszunk. Az ellenség azt akarja, hogy a következő kérdéssel válaszoljunk: „Ugyan, hol van Isten ilyenkor?” Isten azonban azt akarja, hogy az irántunk való szeretetének bizonyosságában, hittel válaszoljunk. Többek vagyunk, mint hódítók, nem az Iránta való szeretetünk miatt, hanem Őáltala, Aki szeret minket (Róma 8:37).
Szóval bármilyen völgyben is vagy ma, ne félj. Isten ott van veled, megerősít és megtart. Csak énekelj az irántad való szeretetéről és hagyd, hogy megharcolja a csatáidat!
Joseph Prince
Magyar fordítás: ahitatok.hu

Kell a fény
A gyertya már
nem elég...
Eljön Ő,
S világít
A nap helyén...

MystyKata
·

A vidámság egy védőbástya ,
Pajzsom,páncélom, a takaróm.
Rajtam marad, nem lesz múlandó!
Nem vagyok én soha a jónak
Elrontója, se bitorlója .
A szomorúság nem rúg labdába.
Mert falábú az...Botfül,koravén!

MystyKata : A vidámság
A gyertyák égnek
Égre néznek...
Égnek az éjnek,
Égek az éjben,
Az égnek...
- Hát még Élek!
Gyertyavégen...?!

Mysty Kata: Gyertyavégen